Üretici Güçleri Geliştirmek İçin Sosyalist Strateji

Dünya kapitalist modelinde, lüks madde tüketimi sadece orta sınıfların değil, toprak rantı ve sermaye geliri ile yaşayan azınlığın da ayrıcalığıdır.

Sosyalist modelde talep yapısı, özellikle halk kitlelerinin tüketim talebine göre belirlenirken, kapitalist bir modelde üretimin %50’si halkın taleplerini, diğer %50’si de lüks taleplerini karşılamaya göre belirlenir.

Lüksün üretim süreci; donanım ve nitelikli emek gibi az bulunur üretim etkenlerini halkın tüketimi için üretimden daha yoğun oranlarda harcadığı için, kapitalist modelde en önemli üretici güçler, her seferinde küçük bir azınlığın Batı tipi yaşam standartlarından yararlanmasını sağlayabilmek amacıyla seferber edilir. 3.Dünya ülkelerinde nitelikli işgücünün %75’i doğrudan veya dolaylı olarak lüks tüketime dönük sanayide istihdam edilmektedir.

Tekelci kapitalist merkezlerden dünyanın ezilen bölgelerine aktarılan değer, az gelişmiş kapitalist modellerin veya devlet kapitalizmini benimsemiş günümüz Çin tipi ülkelerin dünya kapitalist sistemine katılmasını zorunlu hale getirir.

Marksizm-Leninizm-Mao Zedung Düşüncesi’nin yol göstericiliğinde planlanmış gerçek bir sosyalist model, üretici güçlerin gelişimi için 3 stratejik ilkeye dayanır.

1) Kent ile kır arasında eşit değişim

2) Bireyin üretkenliğinden bağımsız eşitlikçi bir gelir yapısı

3) Merkezileştirilmiş toplumsal artı değerin; tarımı ve kitlesel tüketim malları sanayini öncelikle geliştiren ve temel sanayileri başlı başına bir amaç olarak değil, bir araç olarak ele alan tarzda yeniden bölüşümü…

Kuram Dergisi

Diyalektik materyalist bir perspektifle, bilimsel sosyalist teorinin sınıf mücadelelerine uygulanması ve derinleştirilmesi doğrultusunda yayın çizgisini sürdüren Kuram Dergisi 2 ayda bir yayında!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest