Tarihsel Materyalizmin Güncel Görevi

Tüm modern çağı belirleyen temel çatışma sömürülen, ezilen, hakimiyet altında tutulan emek ile, sömürücü egemen sermayeyi karşı karşıya getiren çatışmadır. Elbette politik ve sosyal arenadaki tüm çatışmaların doğrudan bu temel çatışmadan kaynaklandığı, sadece ona indirgendiği söylenemez.

Aynı şekilde, tarihsel aktörlerin bu eklemlenmeyi kapsayıcı-kavrayıcı bir yaklaşım içinde oldukları, öyle bir misyona cevap verdikleri, hatta ona ilgi duydukları da söylenemez.

Söz konusu emek-sermaye çatışması gerçekte varolan kapitalizmde, egemenlik altındaki çevre ülkeler ve egemen emperyalist merkezler çelişkisi şeklinde tezahür etmektedir. Bu durum, çevre ve merkez toplumlarının homojen bloklar olduğu anlamına gelmez. Tam tersine her ikisi de aynı temel çelişkiyi kendi tarzlarında yaşarlar.

Tarihsel materyalizmin amacı, tüm bu eklemlenlerin işleyişini tahlil etmek ve oradan hareketle de uzun erimli bir sosyalist, enternasyonalist perspektif için ne tür olumluluk ve olumsuzluklar içerdiğini ortaya koymak olmalıdır.

Kuram Dergisi

Diyalektik materyalist bir perspektifle, bilimsel sosyalist teorinin sınıf mücadelelerine uygulanması ve derinleştirilmesi doğrultusunda yayın çizgisini sürdüren Kuram Dergisi 2 ayda bir yayında!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest