İran Komünist Partisi MLM Açıklaması

*Makalenin tamamı Kuram Dergisi 15.Sayıda yer almaktadır.


İslam Cumhuriyeti liderleri durumdan çok rahatsızlar. Her gün yeni bir analiz, istatistik ve spekülasyon peşindeler. Mevcut boşlukları daha da derinleşmiştir ve bu duruma tek bir çözüm bulamazlar. İktidar partisi içindeki boşlukların artması, yoksun ve yoksul kitleler için başkaldırma fırsatını doğurmuştur. Devletin çeşitli grupları arasındaki rekabet, hırsızlık ve zimmete para geçirme olayları, dini kurumlardan sağlanan fonların gizlice petrole tahsis edilmesi gibi olaylar karşısında halk derin bir öfke içinde. Kitlelerin yükselişi belirleyici olmakla beraber henüz kök salmış değildir. Halkın protestolardaki duruşu, dini tiranlık, adaletsizlik ve aşırı ayrımcılık, yoksulluk, işsizlik ve yüksek işsizlik konularında kapitalist ekonomik sisteme karşıttır. Sistem askeriyle ve güvenlik aygıtlarıyla her tür protestoyu baskı altında tutuyor. Sömürü ve baskıyla beraber kadınlar ve farklı uluslardan insanlara yönelik çeşitli toplumsal ayrımcılıklar İslam Cumhuriyeti’nin özünde bulunmaktadır.

Halkın ayağa kalkmasının ana kaynağı kapitalizmin ekonomik ilişkilerinde yatar. Bir yanda, milyonlarca insanın acı çekmesi ve temel haklardan yoksun bırakılmış kitleler, diğer yanda tüm zenginliklerin asalak konumdaki küçük bir azınlığın elinde yoğunlaşması… Devletin tüm askeri, güvenlik ve ideolojik aygıtlarının görevi işte bu mevcut ilişkiyi korumaktır.

“İran Komünist Partisi MLM Açıklaması – Ahmet Erdoğan”

Kuram Dergisi

Diyalektik materyalist bir perspektifle, bilimsel sosyalist teorinin sınıf mücadelelerine uygulanması ve derinleştirilmesi doğrultusunda yayın çizgisini sürdüren Kuram Dergisi 2 ayda bir yayında!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest