ILPS’den Detroit Dayanışması

Halkların Uluslararası Mücadele Ligi (ILPS), Michigan Detroit’teki “Moratoryum Şimdi Koalisyonu” tarafından düzenlenen “Kemer Sıkmaya Karşı Ulusal Konferansı” selamlıyor. Evlerinizi, işlerinizi, okullarınızı, hastanelerinizi almaya kimsenin hakkı yok!

ILPS, 45 ülkedeki işçi, köylü, balıkçı, şehir yoksulu, öğrenci, yerli halk, kadın, LGBTİ bireyler, emperyalizme direnmek için birleşen dünya çapındaki  örgütlerin ittifakıdır.

Emperyalizm Nedir?

Emperyalizm, ABD askeri makinelerinin Irak, Libya, Suriye, Somali, Vietnam, Kore ve dünyadaki diğer ülkelerdeki yaptığı gibi sadece savaş ve işgal ile ülkeleri bombalaması değildir. Pek çok ülkede ve  şimdi de Venezuela’da yapmaya çalıştıkları gibi CIA’nın demokratik yönetimleri devirmesi değildir.

Emperyalizm tekelci kapitalizmdir, finans sermayesinin, bankaların ve bankerlerin egemenliğidir. ABD’yi savaştan savaşa götüren, dünya çapında acımasız diktatörlükler kurmaya zorlayan şey karlara, daha fazla kara ve süper karlara, yatırım sermayelerine giderek daha büyük bir oranda ihtiyaç duymasıdır. Kâr için aynı itici güç, aynı emperyalist bankaları, Detroit, Baltimore, Cleveland ve New York halkına ve ABD’deki yükselen sanayi merkezlerine karşı bir kez daha yoksullaştırma ekonomisi ile sürdürüyor.

Evleri ve toplulukları dağıttılar. Borç ödemeleri için kemer sıkma ve kredilerinin değerini korumak için okulları ve hastaneleri, toplu taşıma ve kütüphaneleri yok ettiler. Detroit’te doğrudan bankerlerin kuralını uyguladılar. Ve bunun üzerine, Pentagon’u beslemek ve bankerlerin savaşlarını ödemek için kamu hazinesini yağmaladılar.

Bankerlerin zulüm sistemi sömürge Porto Riko ülkesinden hiçbir yerde daha net ortaya çımadı. Maria Kasırgası’nın her yeri tahrip edilmesinden altı ay sonra, binlerce insan gereksiz yere öldü ve yüzbinlerce insan sefil kaldı. Porto Riko işçileri bankerlere çok şey verdi. Porto Riko’nun yeniden yapılandırılmış borçlara ihtiyacı yok, bu borçların iptal edilmesi gerekiyor. Porto Riko’nun ABD’den gelen tazminatlara ihtiyacı var ve Porto Riko halkı Washington’daki banker hükümetinden bağımsız kendi kaderlerini belirleme hakkına sahiptir. Aynı şey, Detroit ve diğer tüm ABD şehirleri için borç ödemesiyle bağlantılıdır.

Filipinler halkı Duterte diktatörlüğüne direnirken, arkasında duran Wall Street bankerleriyle de savaşıyor. Venezüella halkı ve Latin Amerika’nın tamamı Amerika’ya karşı direnirken, bankerlere karşı direniyorlar. Güney Afrika halkı apartheid’in mirasıyla savaşırken, Wall Street bankerleriyle savaşıyorlar. Filistin ve Suriye ve Irak ve İran halkı ABD ve İsrail’e direnirken, bankerler ve kontrol ettikleri petrol şirketleri ile savaşıyorlar. Kore halkı da Wall Street bankerlerine, köleliğe karşı direniyor.

Ekonomik krizin emperyalist egemen sınıfı savaşa yöneltmesi, mücadelelerimiz arasındaki dayanışmayı her zamankinden daha da önemli hale getiriyor.

Detroit’teki ve Amerika Birleşik Devletleri’nde halkın mücadelesinin stratejik planlanmasında başarılar dileriz. Sizin kavganız bizim savaşımızdır. Birlikte bankaları yenebiliriz ve işçiler ve halk için kâr amacı gütmeyen bir toplum kurabiliriz. Yaşasın uluslararası dayanışma. Bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halkları birleşin!

Prof. Jose Maria Sison
Chairperson – International League of Peoples´ Struggle

Ahmet Erdoğan

Dilbilim, Jeoloji, Leninizm ve Edebiyat alanlarında araştırmaları bulunmaktadır. Kuram Dergisi emekçi sınıflar ve üçüncü dünya kategorisini düzenlemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest