Hindistan’daki Mücadelede Son Durum

Hindistan Komünist Partisi (Maoist) organizasyonun uzun yılları bulan halk savaşı stratejisi dünya sosyalistlerinin merak noktası olmaya devam ediyor. Özellikle 1960’ların sonundaki tarihi Naxalbari ayaklanması ile devrimci mücadeleye başlayan ve Çaru Mazumdar liderliğinde izlediği strateji ile 1970’lerin başında ülkemiz sosyalist hareketinde de çeşitli yankılarını bulmuş hareket, süreçle birlikte pek çok ayrışma, likiditasyon, çizgi mücadelesi ve organizasyonel değişiklik yaşadı. Hindistan’daki devrimcilerin güncel mücadelesine geçmeden önce hareketin en son halini nasıl aldığına kısaca değinelim.

Hindistan Komünist Partisi (Maoist) Tarihi

Hareketin tarihine geçmeden önce genel olarak Naxalitler olarak bilinen ve halk savaşı çizgisi izleyen anti-emperyalist, anti-revizyonist farklı birkaç grubun varlığının altını çizmekte yarar var. Hindistan gibi kast sistemine dayalı, feodal özelliklerin son derece baskın olduğu komprador bir yarı-kapitalist yarı-feodal ülkede devrimci mücadelenin son derece parçalı ve kırılgan temelde olduğunu görmek gerekiyor. 1950’lerin sonunda modern revizyonizme karşı mücadele sürecinde özellikle Büyük Proleter Kültür Devrimi döneminde Mao Zedung Düşüncesini benimseyen halk savaşı organizasyonları HKP içinde ayrışma yaşayacaktır.

Naxalitlerin örgütlü hareketi HKP-ML, süreç içinde çeşitli stratejik ve taktik hatalardan kaynaklı kayıplar ile 1980 dönemine gelindiğinde büyük oranda dağınık ve yeniden organize olmaya çalışır durumdadır. Telangana bölgesindeki devrimciler tarafından oluşturulan HKP-ML/Halk Savaşı organizasyonu sadece Telangana’da sınırlı kalmaz ve mücadelesini hızla Andhra Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Orissa gibi önemli bölgelere de yayar. 1998 ve 2002’de çeşitli gruplarla yeniden bileşim yaşayan organizasyon HKP-M’nin en önemli kurucu bileşeni durumundadır. Hareketin geniş bir kitlesel temeli bulunmaktadır. 2004 döneminde 150.000 kişinin katıldığı Haydarabad’ta devasa bir miting gerçekleştirmiştir.

2012 döneminde Yeşil Av Operasyonu ismi verilen ve Hindistan gerici hükümetine bağlı tepeden tırnağa silahlı paramiliter gruplar ve ordunun katılımı yaklaşık 100.000 kişilik silahlı güç ile Naxalitlere yönelik başlatılan sindirme operasyonu sonucunda çok sayıda kişi tutuklanmış, lider konumdaki kadrolar hayatını kaybetmiş ve devrimciler büyük darbe yemiştir.

Profesör GN Saibaba için mücadele Hindistan’da yakıcı konuların başında geliyor.

HKP-M organizasyonu Eylül 2004 döneminde önceden halk savaşı çizgisi izleyen Hindistan Komünist Partisi Marksist-Leninist/Halk Savaşı yapılanması ile Hindistan Maoist Komünist Merkezi (MCCI) bileşimi ile oluşturulur.

Hareketin merkez komitesinde HKP-ML’den “Ganapathi” takma ismi ile bilinen Ruppalo Rao yer almaktadır. 2014 döneminde bir diğer önemli Maoist organizasyon olan HKP-ML/Naxalbari katılımı ile son biçimine bürünen hareket içinde 1967’deki Batı Bengal evresinde mücadelede yer almış çok sayıda tecrübeli devrimci kadro da yer almıştır.

Hindistan resmi otoriteleri ve başbakan Manmohan Singh tarafından ve uluslararası emperyalist organizasyonlar tarafından “terörist” bir organizasyon olarak görülen “Hindistan’daki en büyük iç güvenlik problemi” olarak ele alınan HKP (Maoist), geniş işçi ve köylü desteği ile devrimci mücadelesini Chattisgharh, Odisha, Bihar, Jharkhand, Maharashtra, and Batı Bengal bölgelerinde günümüzde aktif olarak devam ettirmektedir. Ağırlı olarak yoksul Adivasi1 kabilelerinden oluşmaktadırlar. 2009 döneminde Hindistan devlet yetkilileri HKP (Maoist)’e gelen yardımların bir kısmının Nepal üzerinden yapıldığını ve gelen yardımlar içinde Çin’den gelen destekler ve silahların da olduğunu duyuracaktır. Sonradan Çin resmi otoritelerinin reddettiği ve bilgileri dışındaki çeşitli Maoist organizasyonlar tarafından bu yardımların Nepal’e sokulduğunu belirtmesini bir dipnot olarak düşelim.2

Bir çok zorluk içinde mücadelesini sürdüren HKP (Maoist)’in en yaratıcı özelliklerinden biri de zorlu koşullarda ürettikleri mobil sağlık birimleridir. Devrimci kadrolardan oluşan hareketli sağlık birimleri, ihtiyacı olan kabilelere ve yoksul köylülere birinci basamak sağlık hizmeti sunmaktadır. Diyare veya sıtma gibi hastalıklara karşı önleyici tedbirler konusunda çeşitli eğitim kampları düzenli olarak yürütülmektedir. Hareketli devrimci sağlık ekiplerinden bazıları tanıya ulaşabilmek için basit kan testleri dahi yapabilmektedir.

Profesör GN Saibaba İçin Mücadele

HKP (Maoist), 2018 ile birlikte devrimci mücadelesine devam ediyor. Mart 2017’de gerçekleştirilen Profesör GN Saibaba’nın ve 5 devrimcinin yasadışı faaliyet suçlaması ile tutuklanması ve ağır işkence koşulları Hindistan’da pek çok demokratik organizasyonu mücadeleye geçirmiş durumda. Nagpur’da Anda Hücresinde tutuklu bulunan ve sağlık duruma kötüye giden Maoist Profesör Saibaba için sosyal medya aracılığı ile pek çok destek kampanyası düzenleniyor.

Ahmet Erdoğan


1- Adivasiler; Hindistan’ın doğu merkez bölgesinde yaşayan yoksul kır kabilesidir. 2001 verilerine göre ülkede 81 milyon Adivasi bulunmaktadır ve Hindistan’ın en eski kurucu kabilelerinden biri olarak bilinmektedirler. Tarım ve hayvancılıkla ilgilenen Adivasiler, Hindistan’ın kapitalistleşme sürecinde büyük zorluklarla karşı karşıya kalmışlar topraklarını ve hayvanlarını kaybetmişlerdir. HKP (Maoist)’in en önemli tabanı Adivasi kabilelerine dayanmaktadır.

2- Bknz: http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/KK11Df03.html

Ahmet Erdoğan

Dilbilim, Jeoloji, Leninizm ve Edebiyat alanlarında araştırmaları bulunmaktadır. Kuram Dergisi emekçi sınıflar ve üçüncü dünya kategorisini düzenlemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest