Frantz Fanon: Yeryüzünün Lanetlileri

Karayipler – Martinique doğumlu devrimci psikiyatrist ve eylem adamı Frant Fanon’u ölümünün 56. yılında anıyoruz. #6Aralık1961

Fanon’un kolonicilik karşıtı, anti-emperyalist hareketlere ve özgürlük mücadelelerine esin verici etkisi olmuştur. Özellikle Güney Afrika’da Steve Biko ve Küba’da Ernesto Che Guevara gibi devrimci önderlerin yapıtlarında Fanon’un etkisi belirleyici önemdedir.

Che’nin kendi eylem teorisini geliştirirken Fanon’un şiddet üzerine analizlerinden yararlandığı bilinmektedir. Fanon’un etkisi, Filistinliler’e, Tamiller’e, İrlandalılar’a, ABD’deki devrimci Kara Panter organizasyona kadar birçok ezilen halk hareketine kendi kaderini belirleme ve mücadelelerini bilimsel bir temele oturtmaları noktasında yardımcı olmuştur.

“The Wretched of the Earth” (Yeryüzünün Lanetlileri) kitabında Fanon, derinlikli olarak Fransız güçlerinin Cezayirliler’e yaptığı işkencelerin etkilerini tartışmıştır. Fanon’un bu önemli çalışması başta siyahlar olmak üzere dünyanın ezilenlerine, emperyalizmin kuşatmasında ve yeni-kolonici – küreselleşmiş dünyada karşılaşacakları tehlikelere karşı uyarı niteliği taşır.

3.Dünyanın özgürleşmesi mücadelesinin yılmaz savunucusu Fanon, ezilen halkların tekelci kapitalist merkezlere karşı mücadelesinde her zaman önemli bir miras olarak yerini koruyacaktır.

Kuram Dergisi

Diyalektik materyalist bir perspektifle, bilimsel sosyalist teorinin sınıf mücadelelerine uygulanması ve derinleştirilmesi doğrultusunda yayın çizgisini sürdüren Kuram Dergisi 2 ayda bir yayında!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest