Ekim Devrimi ve Yeni Çelişkiler

*Makalenin tamamı Kuram Dergisi 15.Sayıda yer almaktadır.


Tarım sorunu yanında kurucu meclisin dağıtılması konusu da Rosa Luxemburg’un Ekim Devrimi üzerine dikkatle üzerinde durduğu noktalardan biridir. Bolşeviklerin politikasında önemli rol oynayan bir olgu 1917 Kasım’ında Kurucu Meclis’in dağıtılmasıdır. Bu olay onların daha sonraki tutumlarını belirlemiştir ve bir bakıma taktiklerin değiştiği nokta olmuştur.

İhtilalin bu meclise girmesinden geçtiğini belirten Rosa Luxemburg, kurucu meclisin aşılmış bir imaj taşımasına ve ölü doğmasına rağmen yeni bir meclis için seçime gidilmemesini problemli bulur. Troçki bu evrede bütün kurucu meclisleri gereksiz ve yetersiz bulduğunu belirtir. Bu genel halk oylamalarında çıkan sonuçları yadsımaya kadar süreci götürecektir.

Kamuoyunun canlı dalgalarının temsil organlarını doğrudan biçimlendirdiği, etkisi altına alıp yönettiği düşünülürse Troçki başta olmak üzere Bolşeviklerin halkın görüşlerini rahatlıkla açıklayabilecekleri ve temsilcilerini aktarabilecekleri bir yapının gereksiz veya zamanaşımı bulunması sonradan yönetilmesi zorlaşan, hatta gelişmelerin seyri içinde normalleşecek bir çeşit bürokrasinin rüşeymlerini henüz kuruluş aşamasında gösterir.

“Ekim Devrimi ve Yeni Çelişkiler – F.Doğan Karatayoğlu”


15. Sayı İstek – Talep Formu

Kuram Dergisi

Diyalektik materyalist bir perspektifle, bilimsel sosyalist teorinin sınıf mücadelelerine uygulanması ve derinleştirilmesi doğrultusunda yayın çizgisini sürdüren Kuram Dergisi 2 ayda bir yayında!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest