Deneyler, Birikim ve Devrimci Sentez

*Makalenin tamamı Kuram Dergisi 15.Sayıda yer almaktadır.


21. Yüzyılda yeni devrim dalgalarına önderlik edecek olan bilimsel sosyalist hareketler Kültür Devrimi’ni doğru ele almak durumundadırlar. Taklitçiliği değil, dersler çıkarmayı öneriyoruz.

1917 Ekim Devrimi’ne önderlik edenler Paris Komünü deneyinden, Çin Devrimi’ne önderlik edenler de hem Paris Komünü hem de Ekim Devrimi deneyiminden dersler çıkarmış ve yararlanmışlardır.

21. Yüzyılda yaşanacak devrim pratikleri de BPKD deneyiminden dersler çıkaracaktır. Bilimsel sosyalist bir parti Sovyetler Birliği ve Çin’de yaşanan sosyalizmden geri dönüşleri ve nedenlerini doğru bir analizle bütünlüklü bir şekilde ortaya koyan BPKD’nin devrimci mirasına sahip çıkmadan günümüz devrimlerine önderlik edemezler.

Sovyetler Birliği ve Çin Deneyi

☆ Birincisi; işçi sınıfının devrimci yolla burjuvaziyi alt etmesi ve siyasi iktidarı ele geçirmesiyle sınıf mücadelesinin ortadan kalkacağı görüşünü çürütmüştür.

☆ İkincisi; tarihin daima ilerlediği ve sosyalizmden geriye dönülemeyeceği düşüncesini geçersiz kılmıştır.

☆ Üçüncüsü; sınıf mücadelesini kesintisiz sürdüren, kitle inisiyatifini öne çıkaran, emekçileri siyasette, ekonomik planlamada, eğitim, kültür ve dış politikalara değin tüm alanlarda karar alma mekanizmalarına katan kültür devrimleri yaşanacaktır.

Süreç içinde kafa ile kol, şehir ile köy arasındaki farklılıklar ortadan kalkacak ve toplumun üretime katılan tüm sınıfları proleterleşecektir.

“Uzun Yürüyüş Devam Ediyor”


15. Sayı İstek – Talep Formu

Kuram Dergisi

Diyalektik materyalist bir perspektifle, bilimsel sosyalist teorinin sınıf mücadelelerine uygulanması ve derinleştirilmesi doğrultusunda yayın çizgisini sürdüren Kuram Dergisi 2 ayda bir yayında!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest