Burjuva Kültürüyle Kesintisiz Savaşım

Tekelci kapitalist ilişkiler çağında yaşıyoruz. Emperyalizmin kuşatması altındaki ezilen uluslar ve emekçi kitleler için burjuva kültürü ve bu kültürün alt yapısını oluşturan burjuva üretim ilişkileri, bilimsel sosyalistlerin dikkatle mücadele etmesi gereken dinamiklerin başında geliyor. Bu kritik görev iktidarın emekçi kitleler tarafından yönetileceği uzak bir ufka ötelenemez!

Kapitalist hegemonyanın bütün dünyaya yayılması, hedonizmin ve iğrençliğin yüceltilmesi toplumsal ilişkilerde gerici ve dejeneratif bir kültürün gelişmesine yol açmıştır.

Burjuva kültürü niçin kritik önemde? Burjuva kültürünün yayılması, işçi sınıfının sınıf mücadelesini yürütme kabiliyetini düşürdüğü için devrimin önündeki en büyük çelişkilerden birini oluşturur. Burjuva kültürü, emekçi kitlelerin imtiyazlı kesimleri ile burjuva sınıf ittifakının varlığı için gerekli koşulları yaratır. Burjuva kültürü, kapitalist sınıfın işçi sınıfı üzerindeki baskınlığını korumak için gerekli sosyal ve psikolojik kalıpları sağlar.

Emperyalizm, kendi hizmetkârı kukla rejimleri yalnızca dünyanın ezilen uluslarında iktidara getirmez aynı zamanda bu rejimler aracılığı ile burjuva kültürünü yayar. Emperyalizmin denetimindeki iktidarların en önemli misyonlarından biri budur.

Burjuva kültürünün merkezinde, kitleleri aptal yerine koyan ve düşünce ve davranışlarını kapitalizm ve emperyalizmin yararına yönlendiren kendi denetimlerindeki medya ve eğlence şirketleri bulunur. Burjuva ülkelerde üretilen burjuva propagandası, yalnızca o ülkelerdeki kitleler için değil, aynı zamanda sömürülen ülkelerdeki emekçi kitleler için de pazarlanır. Böylelikle burjuvaların fikir ve değerlerinin proleter kitlelere yayılması kolaylaştırılır. Sınıfsal konumunun bilincinde olmayan, er geç zenginlerin dünyasına gireceğini, sınıf atlayacağını hayal eden kitleler yetiştirilir.

Burjuva kültürü, şiddeti yüceltir; sahte vahşet kurgularını ve her türden cinayeti sıklıkla kitlelere sunar, eğlenceyi şiddet ve hedonizm üzerinden kurmaya çalışır. Feodal ilişkileri yüceltir ve alternatif olarak pazarlar.

Burjuva kültürü en ufak bir rahatsızlık yaşamadan hem kadınları hem de erkekleri seks objesi haline getirir. Ahlaki normlarla savaşma adı altında çocuk cinselliğini dahi normalleştirir. Pornografi yaygın ve kabul edilebilir kılınır. Burjuva kültürü, liberal ve sahte “feminizmi” ile kadınların kapitalizm altında çözüm bulmasına ön ayak olur. Erkeklere ise feodal nitelikte gömlekler biçmeye çalışır. Çocuklar da ideolojik aygıtlarla yoğun bir şekilde denetlenir ve küçük yaştan itibaren anne babalarının sorumluluk duyguları manipüle edilerek genç tüketiciler olarak yetişmeleri sağlanır.

Burjuva kültürüne karşı sosyalizmin kolektif kültürünü savunmak ve pratikte gelişimi için mücadele etmek, emekçi kitleleri sistemin ideolojik hegemonyasından kurtarabilmek için bir saniye ertelenmemesi gereken en önemli görevlerden biridir.

Irmak Sonay

İskandinav ve Çin mitolojisi, Güney Asya edebiyatı ve Türkiye'de işçi sınıfı hareketleri üzerine araştırmaları bulunan İstanbul Üniversitesi edebiyat bölümü mezunu kendisi Kuram Dergisi, Marksizm ve Sanat bölümü editörüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest