Aydınlar ve Sınıflar

“Bağımsız bir aydınlar sınıfı yoktur ancak her toplumsal grup kendi öz aydınlar katmanına sahiptir ya da onu oluşturmak ister. Bununla birlikte tarihsel açıdan ve gerçekçi bir görüşten ilerlemeci sınıfın aydınları, belirli koşullar içinde öyle bir çekicilikte bulunurlar ki, sonunda öbür toplumsal grupların aydınlarını kendilerine bağımlı duruma getirir ve dolayısıyla, psikolojik nitelikte ve çoğu kez de kasta özgü bağlarla (teknik-hukuksal, korporatif, vb.) bütün aydınlar sınıfı içinde bir dayanışma sistemi kurarlar.”

“Belirli bir toplumsal grubun gerçekten ilerlemeci olduğu tarihsel dönemlerde, yani bu grup yeni yeni ekonomik-üretken etkinlik alanlarını egemenliği altına almak için yalnızca kendi varoluş gerekliliklerini yerine getirerek değil, kadrolarının sayısını da durmadan arttırarak, tüm toplumu gerçekten ilerlettiği zaman kendiliğinden ortaya çıkar bu.”

“Egemen toplumsal grup bu işlevi yerine getirebilecek bir durumda olmaktan çıkar çıkmaz, ideolojik blok çatlamaya başlar ve o zaman “kendiliğindelik” yerini, az çok gizli veya dolaylı biçimlerinden gerçek polis önlemlerine ve hükümet darbelerine değin “zorlama” ile doldurabilir” – Antonio Gramsci – “Hapishane Defterleri” (Quaderni del Carcere, 1948-1951)

Kuram Dergisi

Diyalektik materyalist bir perspektifle, bilimsel sosyalist teorinin sınıf mücadelelerine uygulanması ve derinleştirilmesi doğrultusunda yayın çizgisini sürdüren Kuram Dergisi 2 ayda bir yayında!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest