19. Sayı: Devrimci Stratejiler ve Objektif Gerçeklik

Kuram Dergisi 19. Sayıdan merhaba,

Dergimizin Eylül-Ekim 2018 dönemine yönelik yeni sayısı ile karşınızdayız. Bu sayımızı özellikle günümüz kapitalizminin dinamiklerine ve devrimci bir hareket doğrultusunda hareket eden politik öznelerin temel meselelerinden birine, belki de en önemlisine ayırdık. Günümüz emperyalizmi koşullarında, burjuvaziye ve temsil ettiği gerici ilişkilere karşı gerçekten kökten yeni bir toplum hedefleyen devrimci bir hareket ne yönde stratejiler izlemeli? Strateji oluşturulurken objektif gerçekliğe dayanarak burjuvazinin nesnel durumu nasıl dinamik bir şekilde ele alınmalı? Önkabuller, reçeteler, kestirme formüller, literatür zorlamaları veya indirgemeci yaklaşımlar niçin felakete sürükler?

Bu meseleye, İsmail Durna’nın “Tutarsız Burjuvazi Üzerine”, Temel Demirer’in “İşçi Sınıfının Bugününde Sendikalar” ve akademisyen yazar Sibel Özbudun’un “Kapitalizmin Kendini İmhası: Neoliberalizm” dosyaları ile bütüncül bir şekilde mercek tutacağız. Ayrıca, yine Hüseyin Gırtıllı’nın Suriye Komünist Partisi’nin çizgisini incelediği makale bu bağlamda okunabilir.

Çağımızda emperyalizme karşı savaşımın en önemli bacaklarından birini gerici ideolojiye karşı yürütülen kesintisiz mücadele oluşturuyor. Çünkü, ilki esas olarak ikincisi sayesinde hareket zeminini genişletip, kitleleri kendine bağımlı halde tutabiliyor ve istikrarını sürdürüyor. Bu bağlamda Prof. Dr. İlyas Yılmazer’in dini ideolojiye ve obskürantizme karşı yeni çalışması “Türkiye’de Emperyalizm ve Din İlişkisi” 19.sayımızda öne çıkıyor.

Emperyalizme karşı yalnızca ulusal kurtuluş savaşı vermemiş, aynı zamanda bu savaşları sosyalist devrimler ile taçlandırma pratiğine yönelmiş iki önemli devrime, Demokratik Kampuçya ve Vietnam modellerine bu sayımızda yer veriyoruz. Demokratik Kampuçya Başbakanı Pol Pot’un Belçika-Kampuçya Heyeti ile yeni kolektivist toplumun pratik meseleleri üzerine yaptığı görüşme sürecinin tutanakları ve ölümünün 49. yılında (2 Eylül 1969) Vietnam devriminin teorisyeni ve lideri Ho Chi Minh’in sosyalist mücadeleye katkılarını analiz eden Şafak Boran’ın “Bir Halk Önderinin Anatomisi: Ho Chi Minh” çalışmaları bu başlıkta öne çıkıyor. Sosyalizmin meselelerine yönelik her iki çalışmanın da geniş bir çevre tarafından okunup tartışılmasını ümit ediyoruz.

Kuram Dergisi’ne desteklerinizi bekliyoruz. Yeni araştırmalar, yeni analizler ve yeni problemlerin çözümüne yönelik yeni inisiyatifler için bu devrimci dayanışma bizler için her şeyden önce geliyor.

Bir sonraki sayıda görüşmek üzere. Tüm okurlarımıza bilimsel bilginin yol göstericiliğinde sömürüsüz yeni bir toplum yolunda sevgilerle…

KURAM★ Dergisi Yayın Komitesi


19. Sayı İstek – Talep Formu

Kuram Dergisi

Diyalektik materyalist bir perspektifle, bilimsel sosyalist teorinin sınıf mücadelelerine uygulanması ve derinleştirilmesi doğrultusunda yayın çizgisini sürdüren Kuram Dergisi 2 ayda bir yayında!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest