18. Sayı: Revizyonizm Tecrübelerinin Önemi

Kuram Dergisi 18. Sayıdan merhaba,

Öncelikle,  Mao Zedung’un bilinmeyen konuşmasını içeren 17. sayımıza gösterdikleri yoğun ilgiden ötürü okurlarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Satış birimlerinden derginin hızla tükendiğini öğrenmek bizlere yeni atılımlar için cesaret veriyor. Canlı tartışmalar ve gelişmeler ekseninde yenilenmeye devam eden yayın çizgimiz doğrultusunda bilimsel sosyalist teorinin de yeni bilgiler ışığında, her alanda geliştirilmesine büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda yine önemli bir sayıyı okurlarımıza ulaştırma sorumluluğunu gerçekleştiriyoruz.

Önce 1956’larda Sovyetler Birliği ve Avrupa’nın iktidarda veya muhalefette olan pek çok komünist partisinin kapitalizme yelken açması, ardından 1976’da iktidarda olan ve dünyanın dörtte birini kaplayan bir başka sosyalizm pratiğinin, Çin Halk Cumhuriyeti’nin karşı devrimci bir hükümet ve ordu darbesi ile kapitalizmi yeniden restore etmesinin ardından yaşanan bütün hayal kırıklıkları ve yıkımlar sonucunda bilimsel sosyalist teori yerinde çakılıp kalmadı. Kendini geçmiş tecrübeler ve güncel gelişmeler ışığında engin deneyimlerle besledi. Dünyanın gerçek komünist partileri bu büyük geriye dönüşlerden önemli dersler çıkarttı ve Marksizm-Leninizm-Maoizm’in yol göstericiliğinde bilimsel teoriyi derinleştirdi. Kapitalizm ve revizyonizm ile ayrım çizgileri cesaretli ve bilimsel bir tavırla belirginleştirildi.

Dünya ABD emperyalizmi kaynaklı neo-liberalizm ve SSCB-Çin kaynaklı modern revizyonizm rüzgarlarının etkisi altındayken 1980’ler ve 1990’larda emekçilerin devrim mücadelesinde iki önemli pratik kendini gösterdi. Nepal’de ve Peru’da geniş kitle desteğine sahip Maoist partiler uzatılmış halk savaşı stratejileri sonrasında iktidarın alınacağı stratejik ileri aşamalara yönelme başarısını gösterdiler. Önce Peru devrimi emperyalizmin uzantısı gerici sınıflar tarafından bastırıldı. Hareketin lideri Başkan Gonzalo ve çevresindeki devrimci önderlik yakalandı. Tutukluluk koşullarında Gonzalo’nun tartışmalı açıklamaları ardından Peru’daki hareket pasifize edildi.

Ezilen halklara umut veren bir diğer girişim Nepal’de yaşandı. 2005’lerden itibaren Nepal devrimi iktidarın alınacağı aşamada adım adım pasifize edildi ve emperyalist sisteme eklemlendi. Hareketin liderleri halk ordusunu tasfiye etti, parlamenter burjuva demokratik tarzı kabul etti ve Çin revizyonizmi ve Hindistan gericiliği ile pazarlık masasına oturdu.

Bu sayımızda Nepal’de yeni bir gelişme olarak ortaya çıkan iktidardaki revizyonist partilerin Nepal Komünist Partisi’ni yeniden oluşturmaları konusunu kapak dosyası olarak belirledik. Nepal’de revizyonizme karşı kararlı bir şekilde mücadele eden devrimci hareketin başındaki Kiran lakaplı Mohan Baidya’nın açıklamaları bilimsel sosyalist teoriye yeni tecrübeler ışığında önemli katkılar getiriyor.

Haziran 2018’de Çin’de yaşanan ve kamuoyuna neredeyse hiç duyurusu yapılmayan büyük tır şoförleri grevi bu sayımızın önemli dosyalarından biri. Struggle Association, Çin’deki ağırlıklı olarak ekonomik taleplere dayanan sınıf mücadelelerinin seyrini ve gelişim çizgisini irdeliyor.

Bu sayımızda ayrıca Devrimci Komünist Parti ABD başkanı Bob Avakian’ın devrim, epistemoloji ve yöntem konusuna ilişkin ufuk açıcı makalesine, geçtiğimiz günlerde Arnavutluk Deneyi isimli önemli bir çalışmasını kitaplaştıran Alkan Arslan’ın aydınlanma dönemi filozofu Immanuel Kant’ın halen çok tartışılan ahlak konusuna yönelik analizine, Dr. Mustafa Kozan’ın şeker fabrikalarının durumuna yönelik yeni yazı dizisine ve İsmail Durna’nın sosyalist saflarda derin bir dağınıklığa ve ideolojik bulanıklığa neden olan 24 Haziran seçimlerine yönelik önemli tespitlerine yer veriyoruz.

Her zaman belirttiğimiz gibi Kuram Dergisi’ni ve yayın çizgisini destekleyen tüm okurlarımızdan yalnızca abonelik değil, çok daha önemlisi, dergimizin devinen düşünce kolektifine katılım ve destek bekliyoruz.

Bir sonraki sayıda görüşmek üzere,

Tüm okurlarımıza güzel bir yaz dönemi diliyoruz…

KURAM★ Dergisi Yayın Komitesi


18. Sayı İstek – Talep Formu

Kuram Dergisi

Diyalektik materyalist bir perspektifle, bilimsel sosyalist teorinin sınıf mücadelelerine uygulanması ve derinleştirilmesi doğrultusunda yayın çizgisini sürdüren Kuram Dergisi 2 ayda bir yayında!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest