16. Sayı: İşçi Sınıfının Güncel Durumu

Kuram Dergisi 16. Sayıdan merhaba,

Ülkemizde ve dünyada emperyalist işgallere, tekelci kapitalizmin yıkıcı şantaj politikalarına, baskıya, ayrımcılığa, işçi sınıfı ideolojisi içindeki revizyonist sapmalara ve yükselen sağ popülizme karşı mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bir çok cephede gerçekleşen bu yoğun mücadele pratiklerine Kuram Dergisi olarak mercek tutmaya ve devrimci teoriyi pratiğin ortaya koyduğu yeni çelişkiler ekseninde devrimcileştirmeye çalışıyoruz.

Bu sayımızın temasını devrimci özgürleşme siyasetlerinin ve sınıfsız toplum perspektifinin halen temel ve öncü gücü karakterini sürdüren işçi sınıfına ayırdık. Her tür şablondan uzak bir şekilde Türkiye işçi sınıfının güncel durumunun analizini yapıyoruz. Yazarlarımızdan Kemal Cem Alaz’ın sınıf mücadelesi içindeki zikzakları içeren çalışması bu sayımızın öne çıkan dosyalarından. Akademisyen Sibel Özbudun’un işçi sınıfında kadınların rolünü inceleyen yazısı yine analizin önemli parçalarından biri. Ayrıca Irmak Sonay’ın kapitalist üretim ilişkileri içinde işçi sınıfının ne yönde devrimci politikalar izleyebileceğini inceleyen dosyasını dikkatinize sunuyoruz. İsmail Durna’nın kır emekçilerimiz ve köylük alanlardaki ekonomik duruma mercek tutan çalışması da işçi sınıfı analizi bağlamında önem kazanıyor.

Bu sayımızda 1958 döneminde Çin’de başlatılan ve kapitalist-revizyonist hegemonya tarafından uydurulan ölüm sayıları üzerinden anti-komünist söyleme malzeme yapılan Büyük İleri Atılım dönemine yönelik ezberi, devrimci aydınlardan Raymond Lotta’nın çalışması ile bozuyoruz. Ayrıca bu sayımızda da Büyük Proleter Kültür Devrimi dönemine yoğunlaşmaya ve bu önemli tarihsel sekanstaki dinamiklere ilişkin yeni düşüncelere önem veriyoruz. Dergimizin üçüncü dünya ve sınıf mücadeleleri alanındaki araştırmacı yazarlarından Ahmet Erdoğan’ın notlarından oluşan Tsinghua Dersleri dosyasını okurlarımıza öneriyoruz.

Kuram Dergisi web sitesi kuramdergisi.com henüz yeni bir internet platformu. Ancak şimdiden takipçilerimizin artan ilgisi, olumlu ve olumsuz her tür eleştirisi bizleri çok sevindiriyor. Marksizm-Leninizm-Maoizm’in devrimci sentezi şiarı ile diyalektik ve tarihsel maddeci perspektifle teori alanında sınıf mücadelesini sürdüren dergimizi ve web sitemizi en geniş çevrelere ulaştırabilmek için siz okurlarımızın aktif desteğini bekliyoruz. Web sitemizde yayın çizgimizi, güncel satış noktalarımızı, abonelik koşullarımızı, arşiv içeriklerimizi ve en güncel paylaşımlarımızı bulabilirsiniz. kuramdergisi.com adresini çevrenize önermeyi ve düzenli olarak takip etmeyi lütfen unutmayın.

Bir sonraki sayıda görüşmek üzere.

Sevgilerle…

KURAM★ Dergisi Yayın Komitesi


16. Sayı İstek – Talep Formu

Kuram Dergisi

Diyalektik materyalist bir perspektifle, bilimsel sosyalist teorinin sınıf mücadelelerine uygulanması ve derinleştirilmesi doğrultusunda yayın çizgisini sürdüren Kuram Dergisi 2 ayda bir yayında!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest